Browsersverige-cli

Ett enkelt command line-verktyg skriven i Node.js för att visa statistik.

Installera

npm install -g browsersverige-cli

Visa hela listan

browsersverige

Visa topp 3

browsersverige -l 3

Github

MIT 2016 © Urban Sanden

Browsersverige för OS X

En enkel app för Mac som visas i statusfältet. inte längre tillgänglig.

Github

MIT 2016 © Urban Sanden